Satakunnan Museon lausunnot

Satakunnan Museo on alueellinen vastuumuseo, joka vastaa kulttuuriympäristön asiantuntija- ja viranomaistehtävistä Satakunnan maakunnassa. Viranomaistehtäviin kuuluvat lausunnot kuntien kaavoista ja maankäyttöhankkeista, ympäristövaikutusten arvioinnista, rakennus- ja purkamisluvista sekä muista kulttuuriympäristöön kohdistuvista toimenpiteistä kuten esimerkiksi maakaapelointisuunnitelmista. Lausuntopyynnöt liitteineen pyydetään toimittamaan ensisijaisesti sähköisenä osoitteeseen satakunnanmuseo@pori.fi tai kirjepostina osoitteeeseen Satakunnan Museo, Hallituskatu 11, 28100 Pori.

Museo julkaisee vuoden 2018 alusta lähtien lausunnot, joilla on laajempaa kiinnostavuutta. Yksityisiä hankkeita koskevia lausuntoja ei julkaista.