Paikallismuseotyö

Satakunnassa on yli 50 kulttuurihistoriallista museota. Suurin osa näistä toimii ilman museoammatillista henkilökuntaa vapaaehtoisten työntekijöiden voimin. Satakunnan Museo tekee yhteistyötä näiden museoiden kanssa ja toteuttaa siten lain määräämää tehtäväänsä alueellisena vastuumuseona.

Museo tarjoaa asiantuntija-apua alueensa paikallismuseoille sekä huolehtii niiden keskinäisestä yhteistyöstä. Satakunnan Museo toimii yhteistyötahona museoiden välisissä hankkeissa ja projekteissa sekä osallistuu Satakunnan kulttuuriperintöä koskeviin hankkeisiin. Alueellinen vastuumuseo myös valvoo Museoviraston paikallismuseoiden hankkeisiin myöntämien avustusten käytön.

Museo myös toteuttaa erilaisia hankkeita ja projekteja alueellaan. Talkoot-projektin raportti

Lisätietoja: Akuliina Aartolahti, intendentti, alueellinen työ, p. 044 701 1056, akuliina.aartolahti@pori.fi

Kotiseutumuseo Muinan pihapiiri, by Pentti Pere Satakunnan Museon kokoelmat